Heuvelstraat Nieuwbouw

 

 

Foto: Charlotte Wolters. Begin sloop juni 2020.
De nummers 19 en 21 blijven staan. Eén van de woningen gaat gebruikt worden als technische ruimte voor de energievoorziening van de woningen. De andere woning wordt beschikbaar gesteld en er wordt een passende bestemming voor gezocht.
 

 

juni 2020 De sloop is begonnen.  Foto: Charlotte wolters

 

Foto: Charlotte Wolters. Begin sloop juni 2020

 

Foto: Charlotte Wolters. Begin sloop juni 2020

 

Foto: Charlotte Wolters. Begin sloop juni 2020

 

 

Foto: Charlotte Wolters. Begin sloop juni 2020

 

Onderschrift

 

30 januari 2020

Wonion                                                                       

Hutteweg 115

Postbus 145, 7070 AC Ulft                                                      

Telefoon (0315) 69 60 00

www.wonion.nl

Gemeente Oude IJsselstreek

Staringstraat 25

7081 BN Gendringen
Postbus 42, 7080 AA Gendringen

Telefoon (0315) 292 292

www.oude-ijsselstreek.nl

P E R S B E R I C H T                                              

Donderdag 30 januari 2020

Aanpassing bestemmingsplan voor circulaire plannen Heuvelstraat Silvolde

Herontwikkeling met zoveel mogelijk hergebruik van materialen

De sociale huurwoningen aan de Heuvelstraat maken plaats voor nieuw te bouwen woningen. De woningen aan de traditioneel ingerichte straat in Silvolde zijn sterk verouderd. Wooncorporatie Wonion en de gemeente Oude IJsselstreek hebben gezamenlijk de intentie om de herontwikkeling zoveel mogelijk circulair uit te voeren. Dit betekent dat de vrijkomende materialen uit de sloop weer zo veel mogelijk worden hergebruikt. Om tot uitvoering te komen van de circulaire plannen is er een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied opgesteld. Het bestemmingsplan ligt vanaf

6 februari gedurende zes weken ter inzage.

De Heuvelstraat in Silvolde wordt opnieuw ingericht. Binnen afzienbare tijd worden 34 woningen in de straat gesloopt. De woningen worden duurzaam gesloopt, zodat het mogelijk is om materialen opnieuw te gebruiken. Een oude twee-onder-eenkapwoningen blijft bestaan, een deel hiervan gaat dienst doen als energiehuis en een deel is nog nader in te vullen. Er worden 28 nieuwe woningen gerealiseerd. De nieuw te bouwen woningen worden duurzaam en energieneutraal.

Plannen Heuvelstraat

Niet alleen de woningen maken plaats voor nieuw te bouwen woningen, ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Bewoners van de Heuvelstraat zijn nauw betrokken bij de herinrichting van de Heuvelstraat. Een aantal bewoners vond een nieuw adres en een aantal bewoners keert straks terug in de nieuw vormgegeven straat.

Groen karakter
In het stedenbouwkundigplan voor de Heuvelstraat is ruimschoots aandacht voor een duurzaam en groen straatbeeld. De straat wordt autoluw ingericht, waarbij uit het zicht geparkeerd wordt. Daarnaast worden ook andere mogelijkheden onderzocht, zoals het toepassen van biobased bouwmaterialen en centrale warmteopwekking. Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder Wonion: ‘Met de herontwikkeling van de Heuvelstraat dagen we onszelf en onze partners uit om een extra stap te zetten als het gaat om duurzaamheid. Samen streven we ernaar om de Heuvelstraat, zowel de woningen als het openbaar gebied circulair te herontwikkelen. Hiervoor bekijken we diverse mogelijkheden, zoals op het gebied van afvalscheiding en het gebruik en hergebruik van water.”

Janine Kock, wethouder gemeente Oude IJsselstreek: ‘Voorkoming van uitputting van de aarde, vraagt ook om een vernieuwende blik op productie, gebruik en hergebruik van onze grondstoffen. De circulaire economie biedt grote kansen om nieuwe technieken en werkgelegenheid te ontwikkelen en daarmee onze samenleving verantwoord door te geven. Door meer circulair te bouwen kunnen we minder grondstoffen gebruiken én minder CO2 uitstoten. Er is veel goed materiaal voorhanden. Laten we dan ook (her-)gebruiken.”

 

Planning

De eerste woningen worden naar verwachting in de eerste helft van 2020 gesloopt. De nieuw te bouwen woningen worden gebouwd in twee fases. Naar verwachting worden de eerste contouren in de laatste maanden van dit jaar zichtbaar.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Noot aan de redactie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Anna van de Veen, communicatieconsulent Wonion via a.vanderveen@wonion.nl of (06) 22 35 93 44, of Heidi Otten, communicatieadviseur gemeente Oude IJsselstreek via h.otten@oude-ijsselstreek.nl of (06) 22 27 92 48.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com