Ulftseweg 065 a

03-03-1933 Door den heer G. A. Gries te Silvolde wordt verzocht hem een gedeelte grond, groot 460 vierk. meter, te vcrkoopen, gelegen aan den Rijksweg hoek Bergstraat te Silvolde. Adressant wil daarop een woning doen bouwen, waarin een kapperszaak zal werden gevestigd. B. en \V. stellen voor de grond voor ƒ 2.— per vierk. meter te verkoopen. Conform besloten.

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com