Ulftseweg 069

09-1—1928 Verder is ingekomen een verzoek van den heer W. Driessen te Silvolde om bouwgrond bij de Bergstraat van de gemeente te mogen koopen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van den heer Seesink, te Silvoide om hem bouwgrond tegen ƒ I.— per M. te verkoopen, wordt eveneens voor kennisgveing aangenomen.

23-11-1928 Verkoop van grond tegen ƒ 1.— per v ierk. M.

In behandeling komen hierna de adressen van G. W. Seesing en B. Driessen te Silvolde, inzake aankoop van bouwterrein in de Bergstraat te Silvolde. B. en W. stellen voor de benoodigde grond te verkoopen voor ƒ I.— per vierk. Al. onder dezelfde voorwaarde als aan Stoltenburg gesteld. Z. h. s. wordt'aldus besloten. Punt 17


Seesink was schoenmaker en verkocht schoenen hij bouwde een woon- winkelhuis op nummer 63. De dochter van Seesing trouwde met Theo Hummeling die de werkzaamheden voortzette.
B.J. Driessen woonde Ulftseweg 108 en bouwde een dubbel woonhuis aan de overzijde van de weg op nummers Ulftseweg 67 en 69 voor de verhuur.

Huurders waren fam. Van Dijk op nummer 67 en fam. Brouwer op 69

SilvoldePediA
Hoofdstraat 85
7061 CH Terborg
E-mail: robbiew52@gmail.com